Regulamin

INFORMACJA PRAWNA

DOTYCZĄCA STRONY WWW.OCHNIKDEVELOPMENT.PL

 1. Strona internetowa [zwana dalej Serwisem], znajdujaca się pod adresem www.ochnikdevelopment.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami, jest własnością spółki Optimum Inwest Sp. z o.o, kapitał zakładowy 47 000 000 PLN, Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego [OCHNIK Development] NIP 527 233 14 52, KRS 0000140313. Marka OCHNIK Development wraz z logotypem graficznym jest własnością spółki Optimum Inwest Sp. z o.o i podlega ochronie prawnej jako znak towarowy.

 2. Każda osoba, która korzysta z Serwisu staje się Użytkownikiem Serwisu. Użytkownik korzystając z serwisu przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się przestrzegać niniejszego Regulaminu, korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.

 3. Spółka jest administratorem Serwisu i umieszcza w nim informacje o charakterze informacyjnym. Informacje umieszczane są w zakresie i terminach uznanych przez Spółkę. W żadnym aspekcie treści Serwisu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów. Oferta handlowa w rozumieniu przepisów dostępna jest jedynie w siedzibie i biurach spółki i może zostać złożona wyłącznie osobom i podmiotom znanym Spółce – których dane identyfikacyjne Spółka posiada.

 4. Treści prezentowane w Serwisie, w tym logotypy i nazwy projektów, rendery, wizualizacje, teksty, opisy, zdjęcia, są własnością OCHNIK Development i podlegają ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zm.) oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Powyższe nie wyłącza prawa do drukowania lub zapisywania na nośnikach magnetycznych stron www, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich i praw dot. znaków towarowych. Żadna część Serwisu, bez zgody Spółki nie może być odtwarzana publicznie, wykorzystana zarobkowo, kopiowana w całości lub części w tym celu, transmitowana lub w inny sposób wykorzystywana jak również nie może być modyfikowana. Ewentualne użycie niezarobkowe nie może naruszać dobrych obyczajów, norm społecznych. Treści Serwisu nie mogą być prezentowane na stronach i w innych serwisach, gdyby powodowało to, że będą one występować obok treści pornograficznych, erotycznych, faszystowskich, rasistowskich lub innych zabronionych prawem lub nieetycznych. W przypadku wykorzystania niezarobkowego treści Serwisu, z zastrzeżeniem zapisów niniejszego Regulaminu Spółka zastrzega, że wykorzystanie takie jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem łącznego występowania z adresem Serwisu tj. www.ochnikdevelopment.pl

 5. Za wszelkie naruszenia prawa oraz szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z serwisu przez Użytkownika, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika, sposób wykorzystania informacji Serwisu lub szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji Serwisu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści i zawartość serwisów innych podmiotów, do których linki znajdują się w Serwisie.

 7. Korzystając z serwisu wyrażam zgodę na:

  a) przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Ochnik Development w celu realizacji przesłanego przeze mnie zgłoszenia kontaktowego.

  b) przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Ochnik Development w celach marketingowych.

  c) przesyłanie przez Ochnik Development informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres email.