Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa poniżej przesyłamy prośbę o wyrażenie zgód w celu umożliwienia przedstawienia Państwu najbardziej adekwatnej oferty. Wyrażenie zgody jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółki w celu:
- przedstawienia oferty dotyczącej inwestycji: Dzielna 64, ul. Dzielna 64 w Warszawie.

- przedstawienia oferty dotyczącej inwestycji: Studio Centrum, ul. Pawia 51 w Warszawie.

- przedstawienia oferty dotyczącej inwestycji: Dzielna 64, ul. Dzielna 64 w Warszawie.

- otrzymania informacji handlowych dotyczących inwestycji realizowanych przez Spółki.

- marketingu i promocji produktów i usług własnych Spółek, w tym przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną i/lub telefoniczną.

- marketingu i promocji produktów i usług partnerów, w tym przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną i/lub telefoniczną.

Regulamin

INFORMACJA PRAWNA

DOTYCZĄCA STRONY WWW.OCHNIKDEVELOPMENT.PL

  1. Strona internetowa [zwana dalej Serwisem], znajdująca się pod adresem www.ochnikdevelopment.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami, jest własnością spółki Ochnik Development Sp. z o.o. kapitał zakładowy 1.000.000 PLN, Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) NIP 5272609700, KRS  0000335807. Marka OCHNIK Development wraz z logotypem graficznym jest własnością spółki Optimum Inwest Sp. z o.o, i podlega ochronie prawnej jako znak towarowy. Spółka Ochnik Development Sp. z o.o. posiada prawo do korzystania z logotypu na podstawie odrębnych umów.

  2. Każda osoba, która korzysta z Serwisu staje się Użytkownikiem Serwisu. Użytkownik korzystając z serwisu oświadcza iż zapoznała się z Regulaminem, przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się przestrzegać niniejszego Regulaminu, korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.

  3. Współadministratorami Serwisu są spółki: Ochnik Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000335807) ul. Dzielna 60 01-029 Warszawa, Ochnik Development AD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000 575731) ul. Dzielna 60 01-029 Warszawa, Ochnik Development MA  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000556067) ul. Dzielna 60 01-029 Warszawa („Administratorzy”).

  4. Administratorzy umieszczają w Serwisie zawartość o charakterze informacyjnym. Informacje umieszczane są w zakresie i terminach uznanych przez Administratorów. W żadnym aspekcie treści Serwisu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa. Oferta handlowa w rozumieniu przepisów prawa dostępna jest jedynie w siedzibie i biurach i może zostać złożona wyłącznie osobom i podmiotom znanym Administratorom. Administratorzy dokładają wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie mogą tego jednak w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za zgody powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

  5. Administratorzy zastrzegają, że korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Administratorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

  6. Treści prezentowane w Serwisie, w tym logotypy i nazwy projektów, rendery, wizualizacje, teksty, opisy, zdjęcia, są własnością Administratorów i podlegają ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zm.) oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Powyższe nie wyłącza prawa do drukowania lub zapisywania na nośnikach magnetycznych stron www, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich i praw dot. znaków towarowych. Żadna część Serwisu, bez zgody Spółki nie może być odtwarzana publicznie, wykorzystana zarobkowo, kopiowana w całości lub części w tym celu, transmitowana lub w inny sposób wykorzystywana jak również nie może być modyfikowana. Ewentualne użycie niezarobkowe nie może naruszać dobrych obyczajów, norm społecznych. Treści Serwisu nie mogą być prezentowane na stronach i w innych serwisach, gdyby powodowało to, że będą one występować obok treści pornograficznych, erotycznych, faszystowskich, rasistowskich lub innych zabronionych prawem lub nieetycznych. W przypadku wykorzystania niezarobkowego treści Serwisu, z zastrzeżeniem zapisów niniejszego Regulaminu Administratorzy zastrzegają, że wykorzystanie takie jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem łącznego występowania z adresem Serwisu tj. www.ochnikdevelopment.pl. Wykorzystanie danych ze strony Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Spółki.
  7. Za wszelkie naruszenia prawa oraz szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Użytkownika, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

  8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika, sposób wykorzystania informacji Serwisu lub szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji Serwisu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści i zawartość serwisów innych podmiotów, do których linki znajdują się w Serwisie.
  9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2018 r.
  10. Zmiany Regulaminu będą udostępniane w Serwisie. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.